คนทำเว็บ

ครูสาโรจน์ มาหมื่น ครูอันดับ คศ.2 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนกลุ่มสาระศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) ช่วงชั้นที่ 2,3 และ 4 ปฏิบัติราชการมาแล้วทั้งสิ้น 20 ปีความรู้ความสามารถด้านดนตรีพื้นเมือง มีความรักและชอบเกี่ยวกับด้าน IT จึงได้จัดทำ website นี้ขึ้นมา ก็ต้องขอคำแนะนำด้วยนะครับ

ครูสาโรจน์ มาหมื่น(ครูแจ้ง)

E-mail : kroojang_stm@hotmail.co.th