สะล้อ

สะล้อหรือทะล้อ บางทีก็เรียก ทร้อหรือซอล้อ เป็นเครื่องดนตรีประเภทสี อาจมี 2 สาย หรือ 3 สายก็ได้ ส่วนใหญีมักจะเล่น 2 สาย ทำจากกะลามะพร้าวปิดด้านหน้าด้วยไม้แผ่นบางๆ มีช่องเสียงด้านหลัง มีคันทวน และลูกบิด ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง สะล้อมมีอยู่ 3 ประเภท คือ

สะล้อเล็ก หรือ สะล้อหน้อย      
สะล้อกลาง      
สะล้อใหญ่      
จะเกิดเสียงโดยการสีด้วยคันชักเข้ากับสายสะล้อ สำรับคันชักจะทำด้วยไม้ไผ่หรือไม้เนื้อแข็ง ขึงด้วยขนหางม้า ปัจจุบันจะใช้สายเอ็นแทนหางม้าเพราะหางม้าหายาก
การเทียบเสีบง

สายทุ้ม จะเป็นเสียง โด

สายเอก จะเป็นเสียง ซอล